Maria Hoeve

Biodiverse landbouw & Fruitteelt

De kleinschalige landbouwtak is ten behoeve van de instandhouding van het Landgoed en is daarmee natuur-inclusieve landbouw. In de hoogstamfruitboomgaard staan het gehele jaar door bijenkasten die zorgen voor bestuiving in de boomgaard. Daarnaast verzorgen de bijen in de omgeving voor bestuiving. Veel nectar wordt ook gehaald uit de nabijgelegen grienden nabij het Hollands Diep. Deze honing wordt veelal balsemienhoning genoemd en is verkrijgbaar in onze shop. De hoogstamboomgaard is onbespoten. De vruchten worden gebruikt voor onze eigen huisgemaakte producten, die verkrijgbaar zijn in onze shop. De schapen verschralen het grasland wat de biodiversiteit ten goede komt. De notenbomen in de laning leveren de walnoten voor onze walnoten in honing, wat verkrijgbaar is in onze shop. De overige landbouwgrond wordt regulier bewerkt, met aandacht voor kringlooplandbouw.